Cuvântul editorului. Medicamentul veterinary/veterinary drug merge înainte!

Fisa postului de helmintolog

Din acest considerent apelăm la iubiții noștri cititori fisa postului de helmintolog a se implica activ în conceptul nostru și de a ne semnala toate aspectele legate de calitatea articolelor, interesul pentru abordarea unor anumite tematici etc.

Spre surprinderea unora, cei care sunt interesați de revistă sunt întrun număr tot mai mare, fapt îmbucurător, încurajant și care ne obligă să ridicăm permanent ștacheta calității materialelor incluse în coloanele revistei. Astfel, dorința noastră de a dezvolta un concept ia amploare și ne dă satisfacția muncii împlinite.

Fișa postului – aspecte legislative generale

Ce ne propunem? Ce vom realiza? Rămâne de văzut, dar cu siguranță că de Revista Medicamentul veterinar se va auzi în continuare! Incercând să dăm o notă profesională, contemporană dar și estetică întreprinderii noastre, aducem mulțumirile noastre tuturor autorilor care s-au străduit prin lucrările trimise să respecte cerințele noastre editoriale, știut fiind faptul că, pentru a fi încadrată întro fisa postului de helmintolog valorică sau alta, o Colectivul redacțional al revistei este deschis la toate propunerile venite din partea cititorilor, alocând spații largi mai ales educației continue a specialiștilor implicați în fenomenul medicamentului veterinar, dar și unor articole incitante, originale, rodul muncii de cercetare a specialiștilor domeniului.

De asemenea revista pune la dispoziție spații de reclamă fisa postului de helmintolog fabricanților și furnizorilor de medicamente a. In cursul acestui an revista va beneficia și de site-ul său propriu de web, existând astfel și posibilitatea consultării on line a numerelor revistei. În încheiere, mulțumim domnului dr.

fisa postului de helmintolog oua de limbrici poze

Paul Stănescu care a înțeles că mesajul unei publicații puternice de specialitate întrun peisaj arid ca cel de la noi are nu doar rol informativ, ci și rol formator de noi specialiști în domeniul medicamentului veterinar românesc și al medicinei veterinare în general. Luându-ne angajamentul ridicării propriei noastre valori, urăm cititorilor noștri, colaboratorilor și întregii lumi medical - veterinare prosperitate și împlinirea propriilor deziderate!

Abstracts Paper presents in a practical way modern schemes on cow s oestrus synchronising Sincronizarea estrului cu PgF 2 α Prostaglandinele PGF 2 αsunt hormoni tisulari, sintetizați din acizii graşi polinesaturați. Formarea PG-nelor în organism are loc la nivelul reticulului endoplasmatic din celulele endometriale, veziculo-seminale, pulmonare, etc.

fisa postului de helmintolog a apărut agățat sub brațe

Timpul de înjumătățire al prostaglandinelor este foarte scurt minute a celor naturale şi de aproximativ 60 minute a celor sintetice. Una din fisa postului de helmintolog acțiuni ale PGF 2 este luteoliza, proces care include atît secreția de progesteron, cât şi regresia corpului galben.

Încărcat de

Efectul luteolitic şi ocitocic constituie baza farmacodinamică a utilizării PGF 2 alfa în biotehnica reproducției şi în egală măsură în terapia hormonală. În timpul ciclului estral normal, la vacile care nu sunt gestante, PGF 2 α, sunt eliberate de uter la zile după ce vaca a fost în călduri. Această eliberare a PGF 2 α are ca rol involuția liza corpului galben.

Tratamentul Vitaliy Ostrovsky al papilomelor papiloma urotelial da bexiga

Corpul galben este o formațiune prezentă pe ovar care produce progesteron şi împiedică revenirea estrului. Eliberarea de PGF 2 α de către uter face ca vaca să intre în estru după 21 zile 1, 4. Formele comerciale de PGF 2 α Alfabedyl, Dinolytic, Enzaprost F, Estrumate, Flavoliz, Lutalyse, Oestrophan, Planate, Proliz, Prosolvin, Prostavet, Reprodine, etcfolosite, permit liza corpilor galbeni în mod simultan de la toate vacile, favorizează detecția căldurilor şi permit împerecherea într-o perioadă optimă.

Dezavantajul major al PgF 2 α este lipsa de eficiență asupra vacilor care nu au corpi galbeni.

Alarmă: durere în plexul solar

În această categorie intră vacile care au avut călduri cu zile înainte de administrare, junincile prepuberale şi vacile în anestru postpartum, altele decât cele care prezintă CL pe ovare. Deşi există aceste limitări, folosirea PGF 2 α este cea mai simplă metodă de sincronizare a estrului la vaci. Există 4 categorii de vaci care pot fi cuprinse în acest program: a. Administrarea de prostaglandine în perioada puerperală are efecte terapeutice, eliminând infecțiile uterine slabe.

În plus, prostaglandinele au efect benefic asupra vacilor cu ciclul estral scurt, determinând creşterea fertilității la următorul ciclu de călduri. Prostaglandinele fisa postului de helmintolog cu 2 săptămâni înainte de perioada voluntară de aşteptare zile postpartum fisa postului de helmintolog determina creşterea procentului de animale care se află în etapa potrivită a ciclului estral pentru a răspunde cât mai bine la prima administrare de prostaglandină Programele care au la bază prostaglandinele permit producătorilor să organizeze sistematic procedurile manageriale de reproducție într-o perioadă scurtă de tip pentru grupuri de vaci apte de 3 4 Vasile Ardelean reproducție.

În timp ce efectivele mari mai mult de vaci pot avea zeci de vaci la care este posibilă aplicarea acestor programe în fiecare săptămână, efectivele mici mai puțin de 60 vaci pot avea animale eligibile.

fisa postului de helmintolog sarcoma cancer grant

De aceea în cazul efectivelor mici vacile pot fi stimulate la intervale de săptămâni. Cheia oricărui tip de program este alegerea unei anumite zile din săptămână pentru administrarea prostaglandinelor care să lase timp pentru detecția căldurilor şi pentru însămânțare şi să fie injectate toate vacile eligibile în aceiaşi zi fără să se țină cont de câte săptămâni au trecut de la injecția precedentă.

Durerea în plexul solar

Administrarea injecțiilor la intervale de una sau trei săptămâni este mai avantajoasă decât administrarea la intervale de două săptămâni. În cazul administrării injecțiilor la intervale de una sau trei săptămâni va exista întotdeauna un grup de animale,sincronizate" în călduri care va coincide cu revenirea estrului la animalele care nu au rămas gestante cu 3 săptămâni înainte. Acest lucru va îmbunătăți şansele de detectare a estrului la animalele care repetă căldurile.

Avantaje: O mai bună detectere a căldurilor. Un mare avantaj al programelor care au la bază prostaglandinele este gruparea vacilor astfel încât să intre toate în călduri în acelaşi timp.

  • Epidemiologia Si Microbiologia - [PDF Document]
  • studium in honorem Nina Talambuta
  • Dup om i lucrarea.

Acest lucru determină o folosire mai eficientă a muncii pentru detectarea căldurilor. Reducerea duratei repausului uterin. Cu cât este mai eficient producătorul de lapte în determinarea căldurilor cu atât este mai fisa postului de helmintolog impactul asupra zilelor de service period.

Programele care au la bază prostaglandinele au de asemenea un impact direct asupra acestei variabile. Dacă perioada dintre fătare şi împerechere este de 60 de zile, media zilelor până la primul service period va fi în jur de 70 de zile dacă toate vacile prezintă ciclu şi sunt detectate în timpul perioadei de 21 de zile.

Într-un efectiv în care se aplică un program cu prostaglandine, animalele care răspund la program vor fi însămânțate după zile de la fiecare administrare. Astfel, în medie, durata service period-ului este redusă la 7 zile pentru fiecare animal care răspunde la tratament 7.

Posibila creştere a ratei de concepție.

fisa postului de helmintolog tratament virusul papiloma uman generalitati

Majoritatea fermelor la care sunt aplicate astfel de programe se bucură de o creştere a ratei de concepție. Prostaglandinele nu au efect direct asupra fertilității, totuşi o mai bună detecție a căldurilor determină depistarea şi neînsămânțarea vacilor care nu prezintă călduri.

Concentrarea asupra ciclului estral. Programele care au la bază prostaglandinele,forțează" producătorii de lapte să se concentreze asupra ciclului estral a tuturor vacilor dintr-un efectiv.

Top-Rated Images

Toate vacile care nu prezintă ciclu estral vor fi diagnosticate ca având o problemă dacă nu manifestă estru şi nu sunt însămânțate în perioada zile postpartum. În acest caz este necesară intervenția medicului fisa postului de helmintolog pentru a rezolva această problemă.

La fel de important este şi faptul că vacile care au ciclul normal şi sunt sănătoase vor fi însămânțate mai repede. Acestea sunt vacile care aduc profit Unii producători de lapte limitează numărul de animale însămânțate pe fisa postului de helmintolog lunilor călduroase de vară. Pe timp de toamnă şi de iarnă, vacile pot fi tratate cu prostaglandine în fiecare săptămână şi gradual se poate mări perioada de tratament la săptămâni pe măsură ce creşte rata vacilor gestante.

Anexa 3_Programe Scolare I_II_III AMG-1

Primăvara programele care au la bază prostaglandinele pot fi folosite pentru a obține o rată mai mare de animale gestante. Pentru producătorii care practică o lactație sezonală, un astfel de program de sincronizare este necesar. Măsuri de siguranță Programele care au la bază prostaglandinele necesită o identificare exactă a vacilor şi ținerea unor evidențe de reproducție corecte.